За нас | 120000.BG

За нас

Нашата мисия е да стимулираме прогреса като подпомагаме развитието на гражданското общество и предприемаческата екосистема в страната чрез разработване на иновативни информационни източници, които да стимулират самообучението и ученето през целия живот. Проектите ни имат за свой фокус три основни направления: неправителствени организации, социално предприемачество и стартиращи компании (start-up).

 

Източниците на информация, които използваме са:

– доказано успешни проекти от различни области;

– разработени и публикувани по специфично разработен ноу хау авторски материали в областта;

– информация, идваща от асоциации, конгреси и семинари в най-развитите пазари в света – САЩ и Западна Европа;

– анализ по специфични теми, директно и индиректно свързани с неправителствения сектор с цел да се покрие, както нишов, така и максимално широк сегмент от теми;

– предоставяне на достъпна информация по правната уредба, регулираща сектора, включително и предстоящите промени в ЗЮЛНЦ, касаещи дейността на фондациите и сдруженията.

 

Ние вярваме, че подпомагайки развитието на предприемаческата екосистема в България, съдействаме за създаването на добра икономическа основа в страната. Екипът ни включва доказани професионалисти – юристи, маркетолози, софтуерни инженери, имащи зад гърба си стотици успешни проекти в неправителствения сектор и социалното предприемачество.  

 

Tаргет групите могат да бъдат разделени на стартирали и стартиращи предприемачи от двата пола на възраст основно от 18 до 45 години. Те, от своя страна, могат да бъда разпределени в под-групи, в зависимост от:

– целта на проекта си;

– начинът за неговото осъществяване;

– неговият вид;

– дали е продукт, услуга, социален или комбиниран;

– и други индивидуализиращи белези.

 

Като допълнителни целеви групи могат да се разглеждат и:

– експерти в отделни области, търсещи качествени източници на информация, с което да развият допълнително процедурите си;

– трети страни, имащи дейности с НПО (маркетилози, софтуерни инженери, консултанти от различни сфери), които могат да разглеждат предоставената информация като допълнителен елемент, който да носи стойност на партньорите им.

 

Залагаме основно на качественото съдържаниe под формата на статии, видеа и инфографики, оригинерно създадени, в полза на обществото. Основен канал за комуникация е самото съдържание и ефектнивното му позициониране. Присъствието на членове на екипа на семинари и други събития също е средство за ефективна комуникация.

 

Фокусът е върху съсредоточаване на интереса чрез авторско образователно съдържание с висока стойност и реклама в Google AdWords. В допълнение се предвижда използване на периодичен бюлетин за потребители на сайта, регистрирали своя имейл, както и синтезирани наръчници под формата на е-книги.
Ще продължим да търсим варианти да достигне възможно най-много лица с безплатно предоставяне на електронни книги, разработка на нови идеи, както и да започнем осъществяването на различни образователни кампании за осъществяване на своята мисия и цели. Ще търсим съдействието и на образователни институции и организации с идеална цел.

Огромен списък с
ресурси за прогрес