Евинат се занимава с изработка на бизнес уеб сайтове, онлайн магазини и персонализирани уеб платформи, като вътрешни системи за оптимизация на процесите, счетоводен софтуер, хотелски софтуер. За представители на малкия и среден бизнес. Фирмата използва едни от най-популярните технологии, които постоянно се развиват и обновяват.

Адвокатското дружество „Метанова и Арнаудова“ предлага на своите клиенти правно обслужване и консултации в областта на търговските отношения – регистрация на търговски дружества, фондации и сдружения, и всички промени по тях, изготвяне и консултации по търговски договори; уреждане на трудово правни спорове; сделки с недвижими имоти; представителство пред съдебните институции.

Accella Digital е дигитална агенция, която управлява резултатно ориентирани дигитални канали, като стратегически планира и оптимизира разходите за реклама с цел постигане на висока възвращаемост за клиентите си. Базират работата си върху събраните данни с използване на инструменти за автоматизация. Google Premier Partner от 2013 година с екип от сертифицирани специалисти в дигиталния маркетинг.

Дигитална агенция Flexica предлага на своите клиенти пълно обслужване за техните онлайн рекламни кампании. От изграждането на маркетинг стратегия до нейното изпълнение. Сертифициран партньор на Google с множество успешни кампании в България и чужбина. Пълно маркетинг и рекламно обслужване в канали като Facebook, Instagram, YouTube, Linkedin, Email, SEO.

Адвокатска кантора Нестори, Угляров и Милчев са специализирани в събиране на вземания като предлагат представителство на кредитори и на длъжници; строителен процес при реализация на инвестиционни намерения в строителството; застрахователни обезщетения; защита на интелектуалната собственост; защита на личните данни (GDPR); публични продани; цялостно правно обслужване на бизнеса.

Ликора помага на компаниите да постигат по-високи резултати със своя екип и да имат повече щастие на работното място. На собствениците на малък бизнес ние съдействат да привличат повече клиенти, да печелят повече пари и да работят по-малко.